افغانهای مهاجردر ایران و پاکستان در انتخابات

استاندارد

0,,15860088_303,00

به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات از کوشش هایی خبر داده است که زمینه رای دادن را برای مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان فراهم می سازد. به باور این کمیسیون هزینه مورد نیاز برای این برنامه پنجاه ملیون دالر می باشد که تا کنون کشور های کمک کننده در این رابطه اظهار نظری نکرده اند. طبق بعضی آمار حدود 2 میلیون مهاجر به طور قانونی در پاکستان و حدود 1 میلیون ویا بیشتر در ایران زندگی می کند. اگر این برنامه را کمیسیون مستقل انتخابات عملی کرده بتواند می توان گفت که رای مهاجرین در این دو کشور می تواند برروی نتیجه انتخابات تاثیر مستقیم بر انتخابات افغانستان داشته باشد. این مساله از چند زاویه قابل تامل و تعمق است که ذیلا به آن اشاره می گردد :

1 – رای دادن حق مشروع اتباع هر کشور است و بزرگترین ابزار تمثیل حاکمیت ملی و مشارکت در تشکیل دولت در هر کشوری می باشد و یکی از اصول و عناصر بنیادین دمکراسی در کشور های دارای نظام دمکراتیک می باشد. لذا اگر دولت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات موفق به چنین امری مهم گردند در واقع خدمتی بزرگ به مهاجرین و آوارگان کشور در ایران و پاکستان نموده است و زمینه اشتراک ایشان را در تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان مساعد می سازد و این مساله در ذات خود کاری بزرگ و قابل قدر است.

2 – اما با وجود تمام این خوشبینی ها، این موضوع نگرانی هایی را نیز در پی دارد که می توان به آن به شرح ذیل اشاره نمود و در نوع خود قابل تعمق و تامل بیشتر است :

الف – طرح و اتخاذ این تصمیم آنهم در مدت بسیاراندکی که تا انتخابات باقی مانده است اما و اگر های زیادی را به وجود آورده است. و اینکه آیا به راستی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مکانیزم مناسب و سیستم و راهکار اساسی را آماده کرده است که موفق شود این مساله دشوار را عملی سازد؟ آیا این توانایی در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داردچه از لحاظ تخنیکی و مالی و چه از لحاظ مدیریتی آیا این قابلیت در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد؟ به طور حتم این توانایی متاسفانه در قالب کمیسیون مستقل انتخابات آنهم در این زمان اندک به چشم نمی خورد.

ب – هزینه مورد نیاز در این برنامه نیز مبلغی کلان و سنگین است و از عهده و توان دولت افغانستان خارج است. آیا کشورهای حمایت کننده در این مورد علاقمند هستند تا مبلغ مورد نیاز برای تطبیق این برنامه را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار دهد؟ بزرگترین تمویل کننده و حامی مالی دولت افغانستان ایالات متحده امریکا می باشد و با در نظر داشت کشیدگی های سیاسی بین ایران و آمریکا یقینا این کشور علاقه ای به تمویل مالی این برنامه نخواهد داشت.

ج- تبعات سیاسی این برنامه هم وسیع ا0,,15854418_303,00ست. خصوصا در مورد ایران و پاکستان که هردو به افغانستان به دید حیاط خلوت خویش می نگرند و همواره تلاش می کنند که دست بالایی را درمسائل سیاسی و اقتصادی این کشور داشته باشند و به افغانستان به عنوان عمق استراتژیک خویش نگریسته اند. حال از این نگاه و با در نظر داشت سیاست کج دار و مریض این دو کشور در تاریخ افغانستان بسیار بعید به نظر می رسد که آنان یعنی ایران و پاکستان به عنوان انسانهای مصلح و خیر خواه بدون دخالت اجازه برگزاری انتخابات سالمی را در میان مهاجرین افغان در هر دو کشور بدهند. این مساله هم به طور قطعی مطرح هست که هردو کشور تلاش خواهند کرد تا کاندیدان مورد نظرشان بر اریکه قدرت در افغانستان تکیه زند. برای ایران و سران و دولت مردان این کشور بسیار جای خوشی خواهد بود که بتواند افغانستان را به ویتنامی دیگر برای نیروهای آمریکایی تبدیل سازد و رقیب خویش را در خاک افغانستان ضربه فنی نماید. اگر هم نتوانست که ضربه فنی کند لااقل بتواند فلسطینی دیگر بسازد تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان سرگرم نگاه دارد. از نقطه نظر اقتصادی هم یک افغانستان با ثبات علی الرغم ادعای مقامات دو کشور، هیچ گاهی به نفع آنان نیست. زیرا افغانستان با ثبات یعنی از بین رفتن بازار کالای مصرفی پاکستان و ایران که امروزه بازار افغانستان مملو است از کالاهای مصرفی این دو کشور. از نگاه ترانزیت کالا و نقطه وصل آسیای میانه به آبهای بین المللی نیز افغانستان می تواند بدیل مناسب برای ایران باشد و پالسی سازان ایرانی به خوبی این موضوع را درک می کنند لذا هیچ وقت اجازه نخواهند داد که این کشور روی آرامش و ثبات را ببیند. برای پاکستان هم وجود یک دولت وابسته به این کشور می تواند بزرگترین خطری را که پاکستانی ها را همیشه نگران کرده است برای مدتی دور سازد و آن هم ادعای خیالی شاهان و سلاطین افغان مبنی بر ادعای مالکیت بر ماورای خط دیورند است که هر از چند گاهی از سوی دولتمردان افغانستان بیان می گردد. بعد از شعارهای سردار داوود خان در مورد ماکلیت بر آنسوی دیورند و دپختونستان زمونژ اخیرا سردار کرزی هم این ادعا را مطرح ساخته که هرچند پاکستانی ها چندان نگران این قضیه نیستند اما باز هم به دیده احتیاط به این قضیه می نگرند و هرچند ادعا ناچیز باشد اما باز هم عقل حکم می کند که نباید آنرا دست کم گرفت. زیرا پاکستانی ها خوب می دانند که دولت غرق در فساد افغانستان نه از طریق نظامی و نه از طریق دیپلماسی نمی تواند برای پاکستانی ها در این رابطه کدام خطری را متوجه سازد اما باز هم اگر زمینه ای برایشان مساعد گردد تا بتوانند به سیاست شکننده این کشور ناخنکی بزنند بدشان نمی آید. در اتخاذ این راهبرد یعنی داشتن یک دولت تحت کنترول در افغانستان هم ایران و هم پاکستانی ها بسیار کوشش و تلاش دارند و در راستای این پالسی حتی پرداخت سالانه چندین هزار یورو به ارگ نشینان افغانستان را نیز در دستور کار خویش قرار داده بودند.

با درنظرداشت این ملاحظات سیاسی به طور حتم ایران و پاکستان تمام قدرت خود را به کار خواهند گرفت تا انتخابات و رای مهاجرین افغان را به نفع کاندید مورد نظر شان مهندسی نمایند و این دخالت می تواند سلامت انتخابات و شفافیت آنرا به طور کامل زیر سوال ببرد. انتخاباتی که هرچند همین حالا هم در مورد شفافیت و سلامت آن نگرانی های جدی وجود دارد.

د – نکته ای دیگری که در این مساله وجود دارد اینکه چرا و چگونه این موضوع همزمان گردیده است با نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان در لندن. به نظر می رسد که کدام توافقات پشت پرده و پنهانی در این نشست بین سران این کشورها صورت گرفته باشد.

ه – دولت فعلی افغانستان مصرانه می خواهد تا دولت آینده در افغانستان تحت کنترول و نظارت ارگ نشینان باشد و علی الرغم تمام ادعای دولت مردان افغانستان مبنی بر بیطرفی در انتخابات یقینا به طور پنهانی سیاست هایشان را اعمال خواهند نمود. لذا گمان می رود که رئیس جمهور کرزی بخواهد تا از نیروی بیرون مرزی هم برای برد کاندید مورد نظرش استفاده نماید.

ز – مساله دیگری که می توان آنرا در این نوشته طرح نمود اینکه کمیسیون مستقل انتخابات چگونه می تواند این برنامه را در خارج از کشور طرح ریزی و مدیریت نماید؟ با کدام کارت رای؟ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اگر بتواند این انتخابات مهم و حساس را در این مرحله سرنوشت سازِ انتقال قدرت مدیرت و تطبیق نماید بی گمان خدمت بزرگی را به ملت و مردم افغانستان و تطبیق دمکراسی نموده است و این عملشان برای همیشه ثبت تاریخ

0,,15744046_303,00

خواهدگردید. لذا باید کوشش نماید تا از افتادن در بازیهای سیاسی پشت پرده خودداری نموده و برای سلامت انتخابات تلاش نماید. اگر این کمیسیون بتواند انتخابات سالم و تقریبا شفاف را در داخل کشور برگزار نماید ملت و مردم افغانستان ممنون و احسان مند ایشان خواهند بود لذا امید است در مورد تصمیم شان در مورد برگزاری انتخابات در خارج کشور از دقت لازم کار گیرد. به قول معروف سنگ بزرگ گرفتن نشانه نزدن است. پس چه بهتر است که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات سالم در داخل افغانستان متمرکز باشد و سنگ هایی را که توانایی بلند کردنش را ندارد لطف نموده به آن کاری نداشته باشد.

عبدالحکیم حمیدی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s