آزموده را آزمودن خطاست…

استاندارد

سلام دوستان عزیز!

امیدوارم که همه شما سلامت و تندرست باشید. قبلا به شما وعده داده بودم که در مورد این عنوان مقاله ای را به نشر بسپارم و در مورد اعمال گذشته بعضی کاندیدان مطالبی را به رشته تحریر در آورم ، اما از اینکه به دلیل بعضی مشکلات قادر نیستم تا این مقاله را در وبلاگ خویش نشر نمایم از همه شما دوستان گرامی معذرت می خواهم. امید است که به بزرگواری خودتان مرا ببخشید.مطمئن هستم که همه شما با اوضاع افغانستان آشنا هستید و مرا درک می کنید.

با تشکر از همه شما

درود